Предстоящи курсове

I. ОБУЧЕНИЯ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

  1. Обучение по ключова компетентност КК 4 – дигитална компетентност;  
  2. Обучение по ключова компетентност КК 2 – общуване на чужди езици (английски, немски, руски).  

 

II. Семинари и консултации отнoсно прилагането на ECVET