Професионално обучение

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

1. «Сътрудник в малък и среден бизнес» – 660/300 уч.часа

2. «Оператор на компютър» – 300/200 уч.часа

3. «Сътрудник социални дейности» – 960/600 уч.часа

„Социална работа с деца и семейства в риск”,

„Социална работа с деца и възрастни с увреждания  и хронични заболявания”,

4. «Фризьор» – 660/300 уч.часа

5. «Козметик» – 660/300 уч.часа

6. «Охранител» – 960/600 уч.часа

7. «Строителен техник» – 960/600 уч.часа

8. «Строител» – 660/300 уч.часа

„Кофражи”, „Армировка и бетон”, „Зидария”,

„Мазилки и шпакловки”, „Вътрешни облицовки и настилки”,

„Външни облицовки и настилки”, „Бояджийски работи”,

„Строително дърводелство”

9. «Строител – монтажник» – 660/300 уч.часа

„Сухо строителство”, „Дограма и стъклопоставяне”

10. «Помощник в строителството» – 300/200 уч.часа

11. «Хотелиер» – 960/600 уч.часа

12. «Администратор в хотелиерството» – 960/600 уч.часа

13. «Камериер» – 300/200 уч.часа

14. «Ресторантьор» – 960/600 уч.часа

„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Кетеринг”

15. «Готвач» – 660/300 уч.часа

16. «Сервитьор-барман» – 660/300 уч.часа

17. «Хлебар – сладкар» – 660/300 уч.часа

„Производство на хляб и хлебни изделия”,

„Производство на сладкарски изделия”

18. «Планински водач» – 960/600 уч.часа

19. «Екскурзовод» – 960/600 уч.часа

20. «Аниматор в туризма» – 960/600 уч.часа

На завършилите успешно професионално обучение, които  владеят английски, немски или френски език,  «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.

Обучението се извършва срещу ваучери или срещу заплащане.