Други

ЦПО към „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД издава EUROPASS приложение на английски или немски език към свидетелството за професионална квалификация