Ключови компетентности

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК

«Умения за презентиране» – 16 уч.часа

«Водене на кореспонденция» – 16 уч.часа

«Успешно общуване в неформална и делова среда» – 16 уч.часа

2. ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
«Английски език» – 300 уч.часа*

«Руски език» – 300 уч.часа

3. МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

«Математика за родители» – 30 уч.часа

«Приложение на математиката в ежедневието» – 30 уч.часа

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
«Компютърно обучение за начинаещи» – 45 уч.часа

«Компютърно обучение за напреднали» – 45 уч.часа

«Презентация и публикация с компютър» – 45 уч.часа

«Създаване  на уеб сайт» – 45 уч.часа

«Работа с Photoshop» – 45 уч.часа

5. УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ
«Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие» – 30 уч.часа

«Ефективно управление на времето и стреса» – 30 уч.часа

«Основна езикова грамотност» – 30 уч.часа

6. ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
«Основи на правото» – 30 уч.часа

7. ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
«Обща икономическа култура» – 30 уч.часа

«Предприемачество и дребен бизнес» – 30 уч.часа

«Лидерство» – 30 уч.часа

«Планиране и ръководство на проекти» – 30 уч.часа

* На завършилите успешно курса «Английски език» «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.

На завършилите успешно обучение по ключова компетентност, които  владеят английски, немски или френски език,  «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.

Обучението се извършва срещу ваучери или срещу заплащане.