За проекта

“PARENTING IN A MULTICULTURAL EUROPEAN CITY”

“Parenting in a Multicultural European City” е тригодишен проект /октомври 2006-септември 2009/ по програма Грюндвиг 1, финансиран от Европейски социален фонд.
В проекта участват партньори от единадесет европейски страни.
За да бъдат успешни родителските грижи са необходими условия, които позволяват на всички родители, независимо от социалната група, към която принадлежат, доходи, раса или вяра, да задоволят здравните, обществените, културните и образователни нужди на техните деца. Съществуващата система за подкрепа се нуждае от промени, които ще рефлектират върху потребностите на не привилегированите местни родители и имигрантски семейства.

Проектът ще изследва “ Родителството в модерна Европа” като тема еднакво актуална за хора от различни култури.

Настоящите и бъдещи родители се нуждаят от информация за подпомагащите ги системи. Проектът дава възможност на родителските групи да изследват съществуващата политика в тази област и положение на хората от целевата група, както и да подготвят европейски наръчници за родители и нови имигрантски семейства.
Родителски групи от единадесет европейски градове ще работят съвместно, за да сравнят направените изводи по теми от общ интерес и да осигурят обратна връзка относно политиката и промените в системата, които ще бъдат едновременно съобразени с различните култури и приспособими към нуждите на имигранти и родители в затруднено положение.