Parenting

ПРОЕКТ

„PARENTING IN A MULTICULTURAL EUROPEAN CITY”

Проектът “Parenting in a Multicultural European City” e тригодишен проект /октомври 2006-септември 2009/ по програма Грюндвиг 1, финансиран от Европейски социален фонд. В проекта участват единадесет партньори с координираща институция Swansea University, Department of Adult Continuing Education, Wales, Великобритания.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

PROJECT