Резултати

N ИМЕ ОПИСАНИЕ ФАЙЛ
1 ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО Доклад за резултатите от проучването на потребностите от интеркултурно образование и обучение на медицински сестри и здравни специалисти в България

Свали

2 ИНФОРМАЦИОНЕН НАРЪЧНИК Информационен наръчник с документи и връзки към бази от данни, свързани с обучителни програми и материали в областта на езиковото и културно обучение на Европейско и национално ниво, според професионалните стандарти и компетенции на медицинските сестри

Свали

3 НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ Наръчник за обучение с материали за интеркултурно обучение за медицински сестри и здравни специалисти, които могат да се използват както за самообучение, така и при организирани курсове, семинари и други обучителни мероприятия.

Свали

4 МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК Медицински речник на английски език, съдържащ медицински термини и изрази, необходими при работата на медицинските сестри в мултикултурен контекст.

Свали

5 ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ Модел за разработване на интеркултурни обучителни дейности за медицински сестри, участващи в европейска мобилност, работещи в чужбина или с чужденци.

Свали

6 РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ Ръководство с добри практики за преподаватели с информация и насоки за различни начини за организиране на интеркултурно обучение на медицински сестри.

Свали