За проекта

“ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА

Цели и задачи:

Проектът „IENE – Интеркултурно обучение на сестри и медицински персонал в Европа“ цели да създаде учебни подходи, методи и средства за интеркултурно обучение на сестри и медицински персонал, работещи в друга европейска страна или с пациенти с различни култури и езици, което обучение да улесни тяхното включване в Европейския трудов пазар и интеграцията им в различна културна среда.

Дейности:

  • Изследване в областта на първоначалното и продължаващо професионално обучение на сестри и медицински персонал в страните на партньорите;
  • Събиране на документи, свързани с учебни материали и програми на Европейско и национално ниво според професионалните стандарти на медицинските сестри;
  • Провеждане на проучване относно нуждите от интеркултурно обучение;
  • Разработване на учебни материали и средства за интеркултурно обучение базиращи се на резултатите от проведеното проучване;
  • Създаване на речник от специални термини;
  • Оценка на материалите чрез обучителни дейности проведени във всяка страна;
  • Публикуване на информация за проекта, създадените документи, материали и речника на специалните термини в Интернет;
  • Превеждане на материалите и на речника от специални термини на езиците на всички партньори;
  • Събиране на материали за ръководство с най-добри практики и публикуването му във всяка страна;
  • 12 мобилности в Румъния, Германия, Великобритания, Белгия и България.

Очаквани резултати:

Идентифицирането на нуждите на медицинските сестри и здравните специалисти от интеркултурно обучение, създаването на информационен наръчник, наръчник с учебни материали, речник от специални термини и Европейски модел за интеркултурно обучение ще подпомогнат разработване на обучителни модули и провеждане на курсове за интеркултурно обучение на медицински персонал във всяка страна.