Великобритания

Среща в Лондон, Великобритания, 5-8-ми юли 2009

Дневен ред:
• Оценка на Информационния наръчник
• Списък с теми за наръчника с материали за обучение и разпределяне на задачите при създаване на съдържанието на темите
• Стратегия за оценка на учебните материали
• Списък с термините, които да бъдат включени в речника със специални термини и съвместна работа по тяхното дефиниране

Резултати:
• Информационен наръчник – окончателна версия
• План на наръчника с обучителни материали
• План на речника

Бюлетин на срещата