Румъния

Среща в Предеал, Румъния, 6-9 ноември 2008

Дневен ред:

• Работен план и задачи по етапи за целия период на проекта
• Стратегия за оценка на проектните дейности и резултати
• План за разпространение на резултатите

Резултати:

• Доклад от изследването на предложенията за интеркултурно обучение на медицински сестри и медицински персонал във всяка страна
• Модел за проучване на нуждите за интеркултурно обучение на медицински сестри и здравни работници
• Методология за проучване на потребностите от обучение
• Проект на въпросника за интервю с медицинските сестри и медицинския персонал
• Предложения за уебсайт

Бюлетин на срещата