Германия

Среща в Кил, Германия, 19-22 март 2009

Дневен ред:

• Представяне на доклада за проучването
• Представяне на първата версия на уебсайта
• Планиране на основните характеристики на обучение и Информационния наръчник и на наръчника с материали за обучение
• Лого на проекта – втора версия
• Списък на темите в наръчника с материали за обучение
• План на втория бюлетин
• Процедура за комуникация чрез Yahoo group

Резултати:

• Доклад за проучването
• Обучителни теми, установени чрез проучването
• План за Информационния наръчник : списък на темите и шаблон
• План на наръчника с материали за обучение: списък на темите
Бюлетин на срещата