Германия 2

Среща в Берлин, Германия, 21-24 април 2010

Дневен ред:

План за обучение
• Представяне и оценка на отделните части на плана за обучение
• Представяне на пилотна програма за обучение
• План за изпълнение и оценка на плана за обучение във всяка страна
Наръчник за добри практики
• Разработване на общ план на наръчник за добри практики
• Задачи и отговорности за изготвянето на наръчник за добри практики за публикуване
• Срокове за предоставяне на материали
Управление на проекта
• Изготвяне на окончателен доклад
• Подготовка на срещата в Лондон
• Оценка на мобилността
• Протокол на срещата

Резултати:

• План за обучение
• План на наръчник за добри практики

Бюлетин на срещата