България

Среща в Банско, България, 11-14 ноември 2009

Дневен ред:
• Представяне и оценка на уебсайтовете на проекта
• Оценка на вече създадените учебни материали
• Оценка на Ръководството за обучение и Речника
• Разработване на план за обучение
• По-нататъшно сътрудничество: Леонардо – проекти за мобилност и многостранни проекти

Резултати:
• Наръчник с материали за обучение – последна версия
• Речник – окончателна версия
• Методология за обучение
• Шаблон на плана за обучение

Бюлетин на срещата