Белгия

Среща в Гент, Белгия, 20-23 януари 2010

Дневен ред:
• Оценка на вече създадените секции на плана за обучение: обучителни дейности, стратегии и методи
• Разработване на материали и инструменти за оценка на модулите за обучение
• Стратегия за прилагане на плана за обучение във всяка страна от преподавателите
• Подготвителна работа за IENE2 проект Леонардо- Трансфер на иновации

Резултати:
• Шаблон на план за обучение
• Първа версия на нов проект