Срещи

В периода 1 август 2008 г. – 31 юли 2010 г. бяха проведени 7 работни срещи.