IENE

ПРОЕКТ


„ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА”


Проектът „ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА” e двегодишен проект за партньорства по програма “Леонардо да Винчи”. Партньорството на шест институции от пет европейски държави разработи Европейски интеркултурен образователен модел, който е приложим навсякъде. Проектът адресира медицински сестри желаещи да работят в чужбина и медицински сестри, които имат пациенти с различни култури и езици.

Информация за проекта на немски, фламандски и румънски език може да намерите на www.ieneproject.eu .ПРОЕКТ

„ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА”

Проектът „ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА” e двегодишен проект за партньорства по програма “Леонардо да Винчи”. Партньорството на шест институции от пет европейски държави разработи Европейския интеркултурен културен образователен модел, който е приложим навсякъде. Проектът адресира медицински сестри желаещи да работят в чужбина и медицински сестри, които имат пациенти с различни култури и езици.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.