Резултати

N ИМЕ ОПИСАНИЕ ФАЙЛ
1 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ – ДОКЛАД Доклад за резултатите от сравнителния анализ на програмите и практиките за семейна грамотност в страните на партньорите (Румъния, България, Словения, Македония и Португалия) Свали
2 ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА Професионален профил на фасилитатора на семейна грамотност Свали
3 УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебна програма и методология за обучение на фасилитатори на семейна грамотност

Свали