Резултати

N ИМЕ ОПИСАНИЕ ФАЙЛ  
1 ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО  Доклад за резултатите от проучването на потребностите от обучение за екскурзоводи в църкви Свали
2 ТИПОЛОГИЯ  Типология на екскурзоводското обслужване в църквите Свали
3 ИНФОРМАЦИОНЕН НАРЪЧНИК  Информационен наръчник: 3-5 добри екскурзоводски практики от страните на всеки партньор с информация и връзки свързани с църкви, манастири и религиозни сгради и места Свали
4 УЧЕБЕН НАРЪЧНИК Учебен наръчник с набор от дидактически средства, методи за преподаване и учене и  основна информация, необходима за качествено обучение на екскурзоводи в църкви Свали
5 РЕЧНИЦИ Кратък речник със специфични термини на английски език и речник на 5 езика / английски, немски, гръцки, румънски и български/ с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството, необходими за обучение на екскурзоводи в църкви Свали
6   

7

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ   

МОДУЛ „Екскурзоводи в църкви” 

Модел на модул за практическо обучение на екскурзоводи в църкви   

Модул „Екскурзоводи в църкви”, разработен за обучението за придобиване на професионална квалификация „Екскурзовод”

Свали 

Свали