Учебна визита

УЧЕБНА ВИЗИТА

за ръководни кадри от сферата на образованието

 “Traineeships in VET and an approach towards the labour market”

Фатима, Португалия, 17-21 юни 2013

   

  От 17 до 21 юни 2013 г. управителят на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Анна Пелтегова участва в учебна визита за ръководни кадри от сферата на образованието на тема Traineeships in VET and an approach towards the labour market” в град Фатима, Португалия. Учебната визита се финансира по линия на програмата „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” на ЕС.

По време на визитата участници от 13 страни / Португалия, България, Великобритания, Холандия, Германия, Швеция, Румъния, Полша, Словакия, Италия, Кипър, Турция и Македония/ обмениха опит и споделиха добри практики за:

- сътрудничеството образование/бизнес/социални партньори/бюра по труда; 

- ученето на работното място и практикуване на преподаватели и учащи; 

- сътрудничеството между  професионални образователни институции и предприятията за разработване на качествени обучителни програми насочени към на нуждите на пазара на труда;

- нови образователни подходи за подготовка на учащите за пазара на труда;

- програми и схеми разработени за да получат обучаемите опит на работното място и адекватни умения за пазара на труда;

- подобряване на качеството на практиката на  работното място и успешно интегриране на обучаемите в ежедневните дейности на фирмата;

- инициативи и подкрепа за учене на работното място и др.

Управителят на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД представи дейността на фирмата и добри практики /14 години успешна съвместна работа с бюро по труда Разлог; сътрудничество с представители на бизнеса и неправителствени организации; обучения, финансирани по линия на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси;успешни проекти по секторните програми Леонардо и Грундтвиг.

Създадените лични контакти с професионалисти от сферата на образованието от различни страни са основа за обмяна на идеи, материали и добри практики и в бъдеще, а така също и за разработване на различни проекти.