Проекти

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД разработва и изпълнява проекти, финансирани от:

-         Програмата „Учене през целия живот”;

-         Оперативните програми на ЕК.