Други дейности

Управителят на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Анна Пелтегова взе участие в международен Грундвиг семинар на тема „European Dimensions of Experiential Learning through Training Trainers and Training Experts”, който се проведе от 23.05.2010 г. до 30.05.2010 в Сетубал, Португалия.

Заключителната работна среща по проект „ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА” (IENE) се проведе от 11.07.2010 г. до 14.07.2010 г. в Лондон, Великобритания.