Партньорство

ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД работи в тясна връзка с местните  власти, образователни организации, синдикатите, бюро по труда, неправителствени организации; сред партньорите на фирмата са повече от 30 частни фирми и обществени институции.

ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД е член на CITY LEARNING NET – неформална мрежа от организации от 16 европейски страни, работещи в сферата на обучението на възрастни.