ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс «РУСКИ ЕЗИК»

Продължителност300 уч. часа;  начало на занятията – 17:30 часа;  

 2. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»

Продължителност300 уч. часа; начало на занятията – 17:30 часа;  

 3. Курс “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, код 8120302

Продължителност600 уч. часа;  начало на занятията – 17:30 часа;  

4. Курс «КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ»

Продължителност48 уч. часа ; начало на занятията – 17:30 часа;  

 ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА

Скъпи приятели,

 Заповядайте в събота (19 май 2012 г.) от 11:00 часа в читалище “15.09.1903 г.” – Разлог, на откриване на ИЗЛОЖБА, с творби на участниците в Работното ателие

«ЖИВОПИСТА И ДЕКОРАЦИЯТА В ТРАДИЦИОННИЯ БЪЛГАРСКИ БИТ И КУЛТУРА».

 ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

РАБОТНО АТЕЛИЕ

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД е организатор на Работно ателие «ЖИВОПИСТА И ДЕКОРАЦИЯТА В ТРАДИЦИОННИЯ БЪЛГАРСКИ БИТ И КУЛТУРА», което ще се проведе от 12 до 20 май в гр. Разлог.

Работното ателие се финансира по линия на програмата „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” – секторна програма „ГРЮНДВИГ”.

В него ще вземат участие 22 представители от Белгия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Турция, Унгария, Финландия и България на възраст от 30 до 70 години.

Програмата на ателието включва семинари, арт занимания, учебни екскурзии, фолклорни демонстрации, пленер, и др.

Кулминация на Работното ателие ще бъде организиране и провеждане на интернационална изложба, където участниците ще представят свои творби, създадени по време на престоя им в Разлог и района.

Изложбата ще бъде открита в 11:00 часа на 19.05.2012 г./събота/ в читалището в град Разлог.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

1. Курс “МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”

Продължителност300 уч. часа;  начало на занятията – 14:30 часа;  

 2. Курс «РУСКИ ЕЗИК»

Продължителност300 уч. часа;  начало на занятията – 17:30 часа;  

 3. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»

Продължителност300 уч. часа; начало на занятията – 17:30 часа;  

 4. Курс «КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ»

Продължителност48 уч. часа ; начало на занятията – 17:30 часа;  

5. Курс “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, код 8120302

Продължителност600 уч. часа;  начало на занятията – 17:30 часа;  

 ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

 От 3 април до 7 април 2011 «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД ще бъде домакин на втората работна среща по проект „Training for Churc Guides and Cultural Heritage”.

Този проект е партньорство по секторна програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”, което се финансира по линия на програмата „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”. Партньори на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД са обучаващи организации от Австрия, Германия, Гърция и Румъния.

Предстоящи курсове

  1. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»
Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – 18 април, 17:30часа;

2. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»
Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – м.май, 17:30 часа;

3. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»
Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – м.юни, 17:30 часа;

4. Курс «КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ»
Продължителност – 45 уч. часа /2 седмици /; начало на занятията -  м.юни, 17:30 часа;

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

На завършилите успешно курса «Английски език»
«ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.

Курс „МАТЕМАТИКА ЗА РОДИТЕЛИ»

Курсът е разработен специално за РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, които искат да помогнат на своите деца в подготовката им за кандидатстване след седми клас.

Начало на курса:       19 април 2010 г.

Продължителност:    30 часа /10 дни/

Срок за записване:     7 април 2010 г.

Обучението се извършва срещу ваучери или срещу заплащане.