Upcoming Courses

1. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»

Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – 18 април, 17:30часа;

2. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»

Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – м.май, 17:30 часа;

3. Курс «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК»

Продължителност – 300 уч. часа /8 месеца /; начало на занятията – м.юни, 17:30 часа;

4. Курс «КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ»

Продължителност – 45 уч. часа /2 седмици /; начало на занятията -  м.юни, 17:30 часа;

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

На завършилите успешно курса «Английски език»

«ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.