ПРОЕКТ „Increasing Volunteers’ Skills across Europe“

 

Erasmus+ – Strategic Partnerships   Key Action 2  Sector: Adult Education

Project number 2017-1-DE02-KA204-004213

Информация за дейностите по проекта и резултатите от него може да намерите в подсекция ПРОЕКТИ  на секция ПАРТНЬОРСТВО.

ПРОЕКТ „Family Literacy Works!“

Erasmus+ – Strategic Partnerships   Key Action 2  Sector: Adult Education

Project number 2016-1-RO01-KA204-024392

Информация за дейностите по проекта и резултатите от него може да намерите в подсекция ПРОЕКТИ  на секция ПАРТНЬОРСТВО.

САМООЦЕНЯВАНЕ 2016

В подсекция САМООЦЕНЯВАНЕ на секция ОБУЧЕНИЕ е публикуван ДОКЛАД от проведено самооценяване в ЦПО към „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД  за 2016 година

дейности по проект

В края на месец април завърши подготовката (тематична, езикова и интеркултурна) на участниците в  проекта  “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни” (N 2015-1-BG01-KA104-013876).

Предстоящи дейности: Обучителен курс „European Qualification Framework and ECVET” /23-27 май, Истхмия, Гърция/

ПРОЕКТЪТ се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ»

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 1. Изтеглете формуляра за кандидатстванe  

Формуляр за кандидатстванe

2. Попълнете формуляра за кандидатстванe

3. Подайте настоящия формуляр, надлежно попълнен и подписан в офиса на на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.

Краен срок: Моля, имайте предвид, че формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени до 10 октомври 2015 г.

Краен срок за избор на участниците в проекта: 15 октомври 2015 г.  

Процес на подбор: След получаване на вашите формуляри за кандидатстване, комисията за подбор ще ги анализира и и ще избере крайните участници в проекта съобразно дефинираните критерии за подбор (Приложение 1).

До  20 октомври 2015 г. всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите от селекцията.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ

списък

Проект “Обучение на персонала за въвеждане на ECVET”

На 01.09.2015 г. стартира проекта  “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни”.

ПРОЕКТЪТ се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

Целите на проекта са:

- да осигури организационно-методическа подготовка и развиване на нови компетентности на екипа, отговорен за прилагане на ECVET в организацията;

- да осигури практическо обучение на участниците за разработване на курсове в съответствие с най-новите Европейски политики и базирани на Европейските инструменти, като EQF, ECVET, валидиране на резултатите от обучение (формално, неформално или самостоятелно)

- да се повиши капацитета, гъвкавостта, привлекателността и международното измерение на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД да предоставя нови дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората за успешна реализация на пазара на труда и в обществото;

Основна дейност е участието на екипа (8 лица), отговорен за прилагане на ECVET в курс на тема „Европейската квалификационна рамка и ECVET”, организиран от IDEC -  фирма за  консултиране и обучение от Гърция, която работи повече от 20 години в областта на ученето през целия живот с богат опит при организиране на транснационални обучения.

Този проект ще послужи за база за обучение на целия преподавателски и административен персонал за прилагане  на ECVET в организацията.

 „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД ще използва придобитите знания и компетенции за проектиране на курсове за обучение в съответствие с методологията на ECVET ; разработване на  схеми за валидиране на неформалното и самостоятелното учене и организиране на обучителни курсове,  семинари  или консултации на национално и европейско ниво на тема  прилагането на ECVET.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.

КОНФЕРЕНЦИЯ на проект LICO

Проект LICO

LEARNING COACH IN ADULT EDUCATION

www.lico-project.eu

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕМА: „Представяне на резултатите от изпълнението на проект LICO”

КОГА? 16 май 2014 г (петък) от 13:00 часа

КЪДЕ? Конферентната зала на РГ „Бр. Петър и Иван Каназиреви”,

гр. Разлог, ул. „Любен Каравелов” 12

 Регистрацията за участие се извършва в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЪОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД – Разлог, ул. „Бяла река” 14, ет. 2 .

Проект LICO

Проект LICO

LEARNING COACH IN ADULT EDUCATION

www.lico-project.eu

 

АКО СТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛ ИЛИ КОНСУЛТАНТ В СФЕРАТА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ПОДОБРЕТЕ СВОИТЕ УМЕНИЯ, СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА ДА ПОМОГНЕТЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ОБУЧАЕМИ В УЧЕНЕТО ИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И ДА НАМЕРЯТ ИНТЕРЕС И УДОВОЛСТВИЕ В ОБУЧЕНИЕТО. 

РАБОТНО АТЕЛИЕ

 

ТЕМА: „Как да използваме НАРЪЧНИКА с МАТЕРИАЛИ, разработен по проект LICO”

КОГА? 15 Февруари 2014 (събота) или 22 Февруари 2014 (събота) от 13:00 часа

КЪДЕ? Хотел „Папи”, гр. Разлог

Регистрацията за участие се извършва в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЪОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД – Разлог, ул. „Бяла река” 14, ет. 2 . Участието в работното ателие е безплатно.

Наръчникът с материали ще бъде предоставен на участниците в електронен формат.

Проект OPENDOOR

От 27 до 30 юни 2013 г. „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД беше домакин на третата работна среща по проект „Open the door for your future through language learning”.Този проект е партньорство по секторна програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”, което се финансира по линия на програмата „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”.

Участие в учебна визита

От 17 до 21 юни 2013 г. управителят на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Анна Пелтегова участва в учебна визита за ръководни кадри от сферата на образованието на тема Traineeships in VET and an approach towards the labour market” в град Фатима, Португалия.