ПРОЕКТ „Family Literacy Works!“

In CategoryБез категория
ByAnna

Erasmus+ – Strategic Partnerships   Key Action 2  Sector: Adult Education

Project number 2016-1-RO01-KA204-024392

Информация за дейностите по проекта и резултатите от него може да намерите в подсекция ПРОЕКТИ  на секция ПАРТНЬОРСТВО.

Leave a Reply