дейности по проект

In CategoryБез категория
ByAnna

В края на месец април завърши подготовката (тематична, езикова и интеркултурна) на участниците в  проекта  “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни” (N 2015-1-BG01-KA104-013876).

Предстоящи дейности: Обучителен курс „European Qualification Framework and ECVET” /23-27 май, Истхмия, Гърция/

ПРОЕКТЪТ се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

Leave a Reply