ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

In CategoryБез категория
ByAnna

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ»

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 1. Изтеглете формуляра за кандидатстванe  

Формуляр за кандидатстванe

2. Попълнете формуляра за кандидатстванe

3. Подайте настоящия формуляр, надлежно попълнен и подписан в офиса на на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.

Краен срок: Моля, имайте предвид, че формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени до 10 октомври 2015 г.

Краен срок за избор на участниците в проекта: 15 октомври 2015 г.  

Процес на подбор: След получаване на вашите формуляри за кандидатстване, комисията за подбор ще ги анализира и и ще избере крайните участници в проекта съобразно дефинираните критерии за подбор (Приложение 1).

До  20 октомври 2015 г. всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите от селекцията.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ

списък

Leave a Reply