Проект “Обучение на персонала за въвеждане на ECVET”

In CategoryБез категория
ByAnna

На 01.09.2015 г. стартира проекта  “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни”.

ПРОЕКТЪТ се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

Целите на проекта са:

- да осигури организационно-методическа подготовка и развиване на нови компетентности на екипа, отговорен за прилагане на ECVET в организацията;

- да осигури практическо обучение на участниците за разработване на курсове в съответствие с най-новите Европейски политики и базирани на Европейските инструменти, като EQF, ECVET, валидиране на резултатите от обучение (формално, неформално или самостоятелно)

- да се повиши капацитета, гъвкавостта, привлекателността и международното измерение на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД да предоставя нови дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората за успешна реализация на пазара на труда и в обществото;

Основна дейност е участието на екипа (8 лица), отговорен за прилагане на ECVET в курс на тема „Европейската квалификационна рамка и ECVET”, организиран от IDEC -  фирма за  консултиране и обучение от Гърция, която работи повече от 20 години в областта на ученето през целия живот с богат опит при организиране на транснационални обучения.

Този проект ще послужи за база за обучение на целия преподавателски и административен персонал за прилагане  на ECVET в организацията.

 „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД ще използва придобитите знания и компетенции за проектиране на курсове за обучение в съответствие с методологията на ECVET ; разработване на  схеми за валидиране на неформалното и самостоятелното учене и организиране на обучителни курсове,  семинари  или консултации на национално и европейско ниво на тема  прилагането на ECVET.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.

Leave a Reply